Author 1
Author 2
Author 3


Alekseev, Y.I., Daricheva, M.A., Zavodchikova, V.V., Kamalov, K., Niyazov, O.D. and Sukhoruchenko, G.I.,1976.
The arthropod fauna of cotton in the Murgab oasis
. Ecology and economic importance of the insects of Turkmenia.: Ekologiya i khozyaistvennoe znachenie nasekomykh Turkmenii. Ylim, Ashkhabad, USSR,.Print this page

Summary:

 • Nomenclatural data
 • Host data
 • Distribution data


 • Nomenclatural data:

  Top


  Host data (1 results):

 • Tetranychus urticae Koch, 1835 [Malvaceae: Gossypium sp.].
 • Top


  Distribution data (1 results):

 • Tetranychus urticae Koch, 1835 [Palearctic: Turkmenistan].
 • Top

  Print this page  © 2006-2020 INRAE - CBGP. All rights reserved.