Schizotetranychus lespedezae, Beglyarov & Mitrofanov, 1973

Spider Mites Web: World Distribution Map