Schizonobia megaperitremata, Flechtmann & Moraes, 1991

Spider Mites Web: World Distribution Map